Jak długo trwa uczestnictwo w projekcie?

 

Nasz projekt realizowany jest od 01 stycznia 2011 do  30 czerwca 2012 r.

Co ważne, czas uczestnictwa w programie dla każdego beneficjenta to 17 dni roboczych (6 dni w kraju i 11 dni podczas praktyk zagranicznych).

Email
Grupa