Ile można mieć nieobecności?

Każdy Uczestnik może opuścić maksymalnie 20% godzin zajęć.

Email
Grupa