Nota prawna

 

Organizator projektu i właściciel portalu Fundacja na Rzecz Budowy Społeczeństwa Opartego na Wiedzy „Nowe Media”, z siedzibą w Olsztynie (kod pocztowy 10-693) przy ul. Sosnkowskiego 47, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000174579, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu III. Wysoka jakość systemu oświaty, działania 3.4. Otwartość systemu edukacji w kontekście uczenia się przez całe życie, podziałania 3.4.3. Upowszechnienie uczenia się przez całe życie – projekty konkursowe, prowadzi projekt pt.: „Europejski Program Doskonalenia Nauczycieli Branży HoReCa” nr umowy UDA-POKL.03.04.03-00-034/10-00, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany jest w ramach umowy zawartej z Ministerstwem Edukacji Narodowej i pod jego nadzorem.

Wszystkie dane znajdujące się na portalu są zastrzeżone i nie są udostępniane osobą trzecim bez pisemnej zgody Fundacji.

Materiały graficzne (filmy, zdjęcia) oraz teksty prezentowane na portalu podlegają ochronie praw autorskich i nie mogą być wykorzystywane bez pisemnej zgody ich autorów.

Informacje i zdjęcia dotyczące osób fizycznych lub prawnych są autoryzowane i nie mogą być wykorzystywane przez osoby trzecie bez pisemnej zgody.

Fundacja nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub zainfekowanie komputera wynikające z korzystania z portalu.

Fundacja zastrzega sobie prawo do wprowadzania wszelkich zmian i poprawek na stronie bez wcześniejszego informowania o takiej zmianie.

Email
Grupa