Sposób realizacji projektu

 

Etapy projektu

1. Rekrutacja 90 uczestników (do końca marca 2011 r.),

2. Test wiedzy teoretycznej i praktycznej oraz przeprowadzenie prezentacji dydaktycznej przez Beneficjentów  Ostatecznych - realizowane w czasie sześciu 2-dniowych zjazdów (1 zjazd 2-dniowy dla każdego uczestnika) przez sześć grup 15 osobowych (w okresie luty 2011 r. - maj 2011 r.),

Dodatkowo w 1 dniu zjazdu BO wezmą udział w prelekcji dydaktycznej 
p.n.: Samoświadomość i Gender Mainstreaming,

3. Praktyki zawodowe BO realizowane w zagranicznych przedsiębiorstwach branży HoReCa w 
co najmniej 4 krajach Europy w których bardzo dobrze rozwinięta jest branża HoReCa, w sześciu grupach 15 osobowych (łącznie 11 dni praktyk po 8 godzin dziennie, w okresie sierpień - grudzień 2011 r.),

Kraje zostaną wybrane spośród Włoch, Szwajcarii, Grecji, Portugalii, Hiszpanii, Francji, Chorwacji, Bułgarii i Turcji

 

4. Test wiedzy teoretycznej i praktycznej oraz przeprowadzenie prezentacji dydaktycznej przez 
BO - realizowane w czasie sześciu  2-dniowych zjazdów (1 zjazd 2-dniowy dla 1 BO) przez sześć grup 
15 osobowych (w okresie grudzień -  2011 r. – maj 2012 r.),

5. Przygotowanie i przedstawienie na Konferencji kończącej przez BO w 6 grupach 15 osobowych 45 minutowego multiinstrumentalnego pokazu dotyczącego specyfiki branży HoReCa w kraju odbywania praktyki oraz wręczenie certyfikatów (2 dni w czerwcu 2012 r.).

Email
Grupa