Uczestnicy projektu

 

W projekcie weźmie udział 90 osób. Uczestnikami mogą zostać wszyscy aktywni zawodowo Nauczyciele Przedmiotów Zawodowych oraz Instruktorzy Praktycznej Nauki Zawodu: kucharz kelner oraz zawodów pokrewnych.

 

Szczegółowe wymagania i sposób doboru uczestników przedstawiono w Regulaminie rekrutacji i udziału w Projekcie

Email
Grupa