Rekrutacja

 

REKRUTACJA DO PROJEKTU ZAMKNIĘTA!

Wszystkich kandydatów i kandydatki, którym tym razem nie udało sie zakwalifikować do udziału

zapraszamy do następnych Projektów!

 

  

 

Rekrutacja i weryfikacja kandydatów.

Sposób rekrutacji uczestników przedstawiono szczegółowo w 
 Regulaminie rekrutacji i udziału w projekcieRekrutacja będzie prowadzona do końca marca 2011r. W przypadku dużej ilości zgłoszeń spełniających wymagania formalne, rekrutacja, zgodnie z regulaminem zostanie zawieszona. Za dzień wpłynięcia zgłoszenia uważany jest dzień wpłynięcia wypełnionego i podpisanego formularza do biura projektu.

Do udziału w tym elitarnym przedsięwzięciu zostanie zaproszonych jedynie 90 osób, więc jeśli jesteś zainteresowany udziałem w Projekcie nie zwlekaj – zgłoś się już dziś!
yes Wypełnij Ankietę aplikacyjną   

Instrukcja wypełniania ankiety aplikacyjnej dla nauczycieli przedmiotów zawodowych

yes Wypełnioną Ankietę aplikacyjną (komplet 9 stron) prześlij listownie na adres: 

Biuro Projektu „Europejski Program Doskonalenia Nauczycieli Branży HoReCa”
10-693 Olsztyn, ul. Sosnkowskiego 47

Pamiętaj o podpisaniu każdej ze stron!


Po wstępnej weryfikacji skontaktujemy się z Tobą i prześlemy niezbędne druki rekrutacyjne :

  1. Formularz danych osobowych
  2. Oświadczenie uczestnika projektu o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych
  3. Zgoda na prezentację wizerunku Uczestnika w mediach w celu promocji Projektu
  4. Minimalne wymagania do zaświadczenia o zatrudnieniu
  5. Instrukcję dotyczącą  przygotowania kopii dokumentów poświadczających wykształcenie i przygotowanie pedagogiczne

 

Email
Grupa